Werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur 

Diensten

Spreekuur

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur is op afspraak. Indien u dezelfde dag nog een afspraak wilt, adviseren wij u voor 9 uur te bellen aangezien het spreekuur snel vol loopt. Voor het goed plannen van het spreekuur is het nodig dat de assistente weet wat de reden is waarom u een afspraak wilt. Dit heet Triage.

Meer tijd

Een consult duurt 10 minuten en is bedoeld voor 1 klacht. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda. Wij kunnen geen afspraken inplannen langer dan 20 minuten.

Huisbezoek

U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur een visite aanvragen. Aan een verzoek daartoe kan alleen worden voldaan indien u om medische redenen niet in staat bent naar de praktijk te komen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, zal er zo veel mogelijk naar gestreefd worden dat u naar de praktijk komt.

Wrattenspreekuur

U kunt elke dag wratten laten aanstippen door de assistente. Maakt u hiervoor bij haar een afspraak.

Uitstrijkjes

Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek worden door de assistente gedaan. U kunt haar bellen voor een afspraak.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur 

Voor spoedeisende zaken op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur: 

070-3247750 keuzetoets 1.

Voor eerste hulp (wonden, verbranding, kneuzingen etc.) kunt u altijd direct terecht.
Toch is het prettig als u van tevoren belt of laat bellen.
Dan kunnen de huisarts en de doktersassistente rekening houden met uw komst.

Avonden, weekenden en feestdagen

Voor spoedgevallen op werkdagen tussen 17.00 en 8.00 uur, en in het weekeinde en op feestdagen 24 uur per dag kunt u de huisartsenpost HADOKS bellen: 

070-3469669.

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners zijn medewerkers met een HBO-opleiding

Praktijkondersteuner somatiek (POH S)
De praktijkondersteuner somatiek biedt zorg en ondersteuning aan chronische zieken en ouderen. Zij begeleiden, in nauwe samenwerking met de huisarts, patiënten met bepaalde chronische aandoeningen, zoals diabetes, longziekten en verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Zij adviseren, indien nodig, bij een gezondere leefstijl en begeleiden ze patiënten die willen stoppen met roken.

Praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)
De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij behandeling van patiënten met psychische klachten. 

Helaas is er op dit moment geen POH GGZ werkzaam in de praktijk. Maar hopelijk zal dat in de toekomst veranderen. 

Assistente

De assistente is uw eerste aanspreekpunt aan de telefoon.
Zij is opgeleid om een inschatting te maken van uw medische problemen en te beoordelen wat er nodig is. Dit kan zijn: een afspraak bij de huisarts, een telefonisch advies of andere maatregelen.
Op verzoek van de artsen vraagt de assistente wat de reden is van uw contact. Dit is om een goede inschatting van de urgentie te kunnen maken en om de juiste hoeveelheid tijd in te plannen op het spreekuur.
De assistente heeft, net als de artsen, geheimhoudingsplicht.
Wanneer u liever niet wilt vertellen wat de reden is van uw komst, kunt u dat gerust aangeven. Wilt u in dat geval duidelijk aangeven wat voor soort afspraak u denkt nodig te hebben.

Maak hiervoor telefonisch een afspraak

Daarnaast kunt u bij haar terecht voor vragen van administratieve aard.

Bloedafname

Wegens omstandigheden kunt u op dit moment niet bij ons terecht voor bloedprikken. Excuus voor het ongemak.

Op maandagochtenden vanaf 8.00u is bloedafname in de praktijk weer mogelijk. Dit kan uitsluitend op afspraak. Maakt u een afspraak via de assistente.

Kosten
De kosten voor het bloedonderzoek gaan ten laste van uw eigen risico.

Uitslag
Als het onderzoek is aangevraagd door de huisarts, krijgt u de uitslag van de assistente of de huisarts. Als het bloedonderzoek voor de specialist is, dan krijgt u van de specialist de uitslag. U kunt uw uitslag ook zelf inzien met uw DigiD via Mijn HaaglandenMC als het bloed is afgenomen in HMC (Bronovo, Westeinde, Antoniushove) of via HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf als het bloed is afgenomen in het HagaZiekenhuis of op onze praktijk.

Andere locaties voor bloedafname
Alle bloedafnamelocaties in Den Haag kunt u vinden op de website van LabWest.

Tip of klacht

Heeft u een compliment of een tip?

Heeft u een compliment over of een tip voor één van de medewerkers? Bespreek dit dan met de persoon waar het om gaat. Leg uit waar u tevreden over bent. Een compliment of een tip horen wij natuurlijk graag! Ook als het de praktijkruimte of -organisatie betreft.

Heeft u een klacht?

Bespreekt u uw klacht eerst met de persoon waar het om gaat. Komt u er samen niet uit? Neemt u dan contact op met de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden.

Waarover kunt u klagen?

U kunt klagen over zorgverleners en faciliteiten van huisartsenpraktijk Galjaard Benoordenhout. U kunt een klacht doorgeven over de medische behandeling, de bereikbaarheid, de manier waarop er met u wordt omgegaan of over de voorzieningen in het gebouw etc.

En dan?

De huisarts neemt zo snel mogelijk contact met u op om de klacht met u te bespreken. Wij willen graag samen met u kijken welke op oplossingen mogelijk zijn. We gebruiken uw klacht daarnaast ook om onze dienstverlening te verbeteren.

Externe klachtenregeling

Is het lastig voor u om met ons contact op te nemen, of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht ook bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Huisartsen Kring Haaglanden (HKH), waarbij onze praktijk is aangesloten. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Secretariaat Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden
p/a, Huisartsen Kring Haaglanden,
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
070-3029822

Niet tevreden?

Komt u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
U kunt telefonisch contact opnemen of een brief sturen naar:
SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, telefoonnummer 088 0229100.

Huisartsenpraktijk Galjaard Benoordenhout